Ontwerp met realisatie

Altum Technical Solutions heeft veel ervaring in de fases van ontwerp tot en met realisatie. De cruciale vraag daarbij is: hoe zorg je ervoor dat alle informatie die gedurende de ontwerp- en realisatiefase wordt verzameld aan het eind van die cyclus nog steeds beschikbaar is?

Rond het thema Ontwerp en realisatie biedt Altum Technical Solutions een groot aantal diensten:

  • 3D-ontwerp;
  • Materiaal data systeem;
  • Systems Engineering;
  • Kostendeskundigheid;
  • Risicomanagement;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Uitvoeringsbegeleiding (toezicht, directievoering, systeemgericht contractbeheer);