Legionellapreventie

Bij Altum Technical Solutions is er veel aandacht voor legionellapreventie.

In het natuurlijke milieu komt Legionella in de bodem en het zoetwater voor, maar meestal in lage aantallen. Bijna alle stammen binnen het genus Legionella zijn niet gebonden aan geografische sites maar komen over heel de wereld verspreid voor. Legionella blijkt onder bepaalde gunstige omstandigheden sterk in aantal toe te nemen. Optimale groeiomstandigheden zijn stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 60 °C (optimaal is 37 °C) en de aanwezigheid van biofilm of ander organisch materiaal. Dergelijke omstandigheden blijken veelvuldig voor te komen in warmwatersystemen zoals drinkwaterleidingen, zwembaden, fonteinen, luchtkoelers en hennep-gefitte leidingen. Als het water niet door het hele watersysteem kan stromen, is het mogelijk dat het water langdurig blijft stilstaan in ‘dode’ hoeken. De bacterie krijgt zo de kans zich te vermeerderen in slijmlaagjes (biofilm) aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs. Legionellose kan dus voornamelijk gezien worden als een “beschavingsziekte”

In drinkwaterinstallaties moet groei van legionella en het risico voor de gebruiker tot een minimum worden beperkt. Mede daarom moeten drinkwaterinstallaties volgens de daarvoor geldende regels worden ontworpen ,aangelegd, onderhouden en beheerd worden.