Gasinstallatie

Altum Technical Solutions is uw installateur voor het ontwerpen, installeren van gasinstallaties. Vanaf de gasmeter installeren wij de gasleiding, veelal binnen de Infra en Utiliteit.

Vakkundige en deskundige aanleg is vitaal. Lekkage in de gasleiding kan leiden tot brandgevaarlijke situaties zoals brand en explosies, ook kan dit leiden tot onnodig gasverlies. Controle van uw gasleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker of eigenaar van het object.